warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így tanulhatod meg gyorsan a német személyes névmásokat

2023. 03. 30.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

A magyar és a német nyelv számos tekintetben nagyon különböző, és ez a megállapítás a személyes névmásokra is igaz. Hogy csak a legalapvetőbb eltérését nézzük: a magyarban bizonyos esetekben akár el is hagyhatjuk a névmást. Hiszen a „moziba megyek” épp olyan értelmes, mint az „én moziba megyek” mondat. A német nyelvben erre nincs lehetőség. A mondat csakis ebben a formában helyes: Ich gehe ins Kino.
Ahhoz tehát, hogy helyesen és választékosan beszélhessünk németül, feltétlenül ismernünk kell a személyes névmásokat (das Personalpronomen), és azok lehetséges típusait. Ebben nyújt segítséget aktuális cikkünk, amelyben a szinte mindennap használt példamondatokon keresztül tanulhatsz!

Amit a német személyes névmásokról tudni érdemes

Még egy fontos eltérés az anyanyelvünk és a német között: míg magyarul az én, te, ő, mi, ti, ők kizárólag emberekre (esetleg állatokra) vonatkozhat, a németben bármilyen alanyra. Így tehát akár tárgyakat vagy fogalmakat is jelölhet a személyes névmás, mint az alábbi példamondatban:
– Wie ist das Buch? - Milyen a könyv?
Es ist interessant. - Érdekes.
Ahogy említettük, a személyes névmás nem maradhat el a mondatban a ragozott igealak mellől. Fordítva azonban működik a dolog, vagyis a személyes névmás egyedül is alkothat értelmes mondatot.
– Wer kommt? - Ki jön?
Ich. - Én.

A német személyes névmások alanyesetben

Kezdjük az elején a személyes névmásokkal való ismerkedést, ami természetesen az alanyesetet jelenti. Az alábbi táblázat aligha lesz ismeretlen, ha foglalkoztál már a német nyelvvel:

 • Egyes szám / első személy: Ich - én
 • Egyes szám / második személy: Du – te
 • Egyes szám / harmadik személy: Er (hímnem), Sie (nőnem), Es (semleges nem) - Ő
 • Többes szám / első személy: Wir - mi
 • Többes szám/ második személy: Ihr - ti
 • Többes szám / harmadik személy: Sie - ők
 • Magázó forma: Sie – Ön

Nézzük a moziba megyek mondatot ezek alapján:

 • Ich gehe ins Kino. – Moziba megyek.
 • Du gehst ins Kino. – Moziba mész.
 • Er, sie, es geht ins Kino. – Moziba megy.
 • Wir gehen ins Kino. – Moziba megyünk.
 • Ihr geht ins Kino. – (Ti) moziba mentek.
 • Sie gehen ins Kino. – Moziba mennek.
 • Sie gehen ins Kino. – (Ön) moziba megy.

Alanyesetben tehát nincs sok tennivalónk, a személyes névmásoknak az alapesetét használjuk.

Tárgyeset a személyes névmások esetében

A helyzet azonban bonyolódik, ha személyes névmás tárgyként szerepel egy mondatban. Míg magyarul ezt mindössze egy -t rag jelzi, a német nyelvben egyes névmások teljesen új alakot vesznek fel.

 • E/1: mich - engem
 • E/2: dich - téged
 • E/3: ihn / sie / es - őt
 • T/1: uns - minket
 • T/2: euch - titeket
 • T/3: sie - őket
 • Magázó forma: Sie – önt, magát

Példamondatba helyezve így fest a tárgyeset:

 • Er ruft mich heute an. – Ma felhív engem.
 • Ich rufe dich heute an. – Ma felhívlak téged.
 • Ich rufe ihn / sie / es heute an. – Ma felhívom őt.
 • Er ruft uns heute an. – Ma felhív minket.
 • Ich rufe euch heute an. – Ma felhívlak titeket.
 • Ich rufe sie heute an. – Ma felhívom őket.
 • Ich rufe Sie heute an. – Ma felhívja önt.

Egyes igék automatikusan Akkusativot, azaz tárgyesetet vonzanak magukkal. Ilyen például a rufen, a sehen, a kennen vagy a schreiben. Például: Ich rufe dich an, Ich sehe dich, Ich kenne dich, Ich schreibe euch.
Ugyanígy, bizonyos elöljárószavak is megkövetelik a tárgyesetet. A teljesség igénye nélkül: für, ohne, auf.

 • Ich warte auf dich. – Téged várlak.
 • Ohne dich kann ich nicht leben. – Nélküled nem tudok élni.
 • Ich mache diese Suppe nur für dich. – Csak neked csinálom a levest.

A részes eset legfontosabb tudnivalói

A részes eset, vagy németül Dativ sok tekintetben hasonlít a tárgyesethez. Néhány személyes névmás egyáltalán nem változik, míg mások új alakot vesznek fel:

 • E/1: mir - nekem
 • E/2: dir - neked
 • E/3: ihm / ihr / ihm - neki
 • T/1: uns - nekünk
 • T/2: euch -nektek
 • T/3: ihnen - nekik
 • Magázó forma: Ihnen – Önnek, Önöknek

Lássuk, hogyan alakul egy mondatban a személyes névmás részes esetben:

 • Sie gibt mir das Buch. – Nekem adja a könyvet.
 • Ich gebe dir das Buch. – Neked adom a könyvet.
 • Ich gebe ihm/ihr/ihm das Buch. – Neki adom a könyvet.
 • Er gibt uns das Buch. – Nekünk adja a könyvet.
 • Ich gebe euch das Buch. – Nektek adom a könyvet.
 • Ich gebe ihnen das Buch. – Nekik adom a könyvet.
 • Ich gebe Ihnen das Buch. – Önnek adom a könyvet.

Itt is igaz, hogy egyes elöljárószavak mindenképp részes esetet követelnek, például a mit (-val, -vel) vagy a bei (-nál, -nél).

 • Ich gehe mit dir. – Veled megyek.
 • Ich bin um 9 Uhr bei dir. – 9 órára nálad leszek.

A birtokos névmások használata

A birtokos névmások talán a legösszetettebb típusnak számítanak, hiszen többféle módon is használhatjuk őket németül. Mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, miként festenek a személyes névmások ebben az esetben.

 • E/1: mein / meine - enyém
 • E/2: dein / deine - tiéd
 • E/3: sein / seine / ihr / ihre / sein / seine - övé
 • T/1: unser / unsere - miénk
 • T/2: euer / eu(e)re - tiétek
 • T/3: ihr / ihre - övék
 • Magázó forma: Ihr / Ihre – öné, önöké

Eddig talán nem tűnik különösebben bonyolultnak, a birtokos névmások azonban kétféleképpen is szerepelhetnek egy mondatban. Az egyik eset az, amikor mind a birtok, mind a birtokos ismert, ilyenkor pedig a névmás a főnevet helyettesíti.

 • Hier liegt ein Buch. Ist es deines? - Itt hever egy könyv. A tiéd?
 • Ja, es ist meines. - Igen, az enyém.

A másik lehetőség az úgynevezett jelzői birtokos névmás, ami állhat a birtokot jelölő főnév előtt (Das ist mein Buch - Ez az én könyvem), vagy önállóan a birtokos és a birtok neve helyett (Das Buch ist meines - A könyv az enyém).

Visszaható személyes névmások németül

Megnézhetjük magunkat, ha nem ismerjük a visszaható személyes névmásokat németül – hiszen számos ige arra utal, hogy a cselekvőre valamilyen hatást fejt ki. Ezért érdemes ezeket a névmásokat is alaposan megtanulni.

 • E/1: mich – magam / mir - magamnak
 • E/2: dich – magad / dir - magadnak
 • E/3: sich – magát / sich - magának
 • T/1: uns – magukat / uns - magunknak
 • T/2: euch – magatok / euch - magatoknak
 • T/3: sich – magukat / sich - maguknak
 • Magázó forma: sich – magát / sich – magának

Példamondatokkal megvilágítva:

 • Wie fühlst Du dich? - Hogy érzed magad?
 • Ich sehe mir diesen Film an. – Megnézem ezt a filmet.

Határozatlan személyes névmások a német nyelvben

Nem mindig tudjuk, hogy pontosan ki is a mondatunk alanya, vagy éppen az alany olyan általános, hogy a klasszikus személyes névmásokkal nem tudnánk kifejezni. Ekkor kapnak szerepet a határozatlan névmások, amelyekből több is van a német nyelvben.

 • Man: általános alany, ami magyarul az embernek feleltethető meg. Például: Man darf hier nicht rauchen. – Itt nem szabad dohányozni / Az ember itt nem dohányozhat.
 • Jedermann: mindenki, minden ember. Például: Man kann nicht jedermann gefallen. - Nem tetszhetünk mindenkinek.
 • Jemand, niemandvalaki, illetve senki. Például: Jemand ist gekommen. – Jött valaki. / Es war niemand zu Hause. – Senki nem volt otthon.

Kérdő névmások

Eddig főleg kijelentő mondatoktól volt szó, azonban az is gyakori, hogy egy személyre szeretnénk rákérdezni. Mondjuk arra, hogy „kivel fogsz ma tanulni?”. Ehhez kérdő névmásra van szükségünk: Mit wem wirst Du heute lernen?
A kérdő névmásokat az alábbi táblázatból tanulhatod meg:

 • Alanyeset: wer? - ki? kik?
 • Tárgyeset: wen? - kit? kiket?
 • Részes eset: wem? - kinek? kiknek?
 • Birtokos eset: wessen? - ki(k)nek a …je?

Mutató névmások németül

A jener, jene, jenes olyan névmások, melyek akár személyekre is vonatkozhatnak. Távolra mutató névmásoknak hívjuk őket, jelentésük pedig „az”, ha önállóan állnak, és „az a”, amennyiben jelzőként szerepelnek a mondatban. Megtanulásuk nem nagy ördöngösség, mert a ragozásuk megegyezik a határozott névelő ragozásával.
Alanyesetben tehát így ragozzuk:

 • Hímnem: jener
 • Nőnem: jene
 • Semleges nem: jenes
 • Többes szám, bármilye nem: jene

Ha egy példamondatot nézünk, akkor az így hangzik: Jener Mann ist sehr witzig. – Az a férfi nagyon vicces.


Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right